Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Sprawozdania 2012

Zgodnie z obowiązującym prawem na stronie Stowarzyszenia ESTEKA zostały zamieszczone sprawozdania z działalności za rok 2012.

Na podstronie SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI zostały zamieszczone następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie merytoryczne

2. Rachunek zysków i strat

3. Bilans

4. Informacja dodatkowa

FaniMani

Zajęcia konne

Foto

newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]